KäyttöehdotSeuraavassa kerrotaan Aijaa.comin (jäljempänä "palvelu") käyttöehdot, joita asiakas (jäljempänä "käyttäjä") sitoutuu noudattamaan hyväksyessään ehdot.


1. Palvelun kuvaus
1.1 Palvelu on kuva- ja videojakopalvelu.2. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu
2.1 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lainsäädäntöä toimissaan käyttäessään palvelua.
2.2 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan toimissaan tätä sopimusta, palvelussa olevia ohjeita, sääntöjä sekä hyviä tapoja.


3. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu
3.1 Palveluntarjoaja ei tarvitse mitään erityistä syytä laittaakseen käyttäjän käyttökieltoon tai poistaakseen käyttöoikeudet, vaan voi asettaa käyttäjän käyttökieltoon tai poistaa käyttöoikeudet, kun katsoo sen aiheelliseksi.
3.2 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen käyttäjälle aiheutuneista mahdollisista taloudellisista tappioista, jotka johtuvat tietokoneviasta, ohjelmistoviasta tai muusta viasta, joka aiheuttaa palvelun viallisen toiminnan.
3.3 Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea 180vrk käyttämättä ollut tunnus ja poistaa kaikki tiedot ja sisältö.
3.4 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun ominaisuuksia rajoituksetta
3.5 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä ja oikeus poistaa käyttäjän käyttöoikeuden, jos palvelutarjoajalla on epäilys tunnuksen tai palvelun ominaisuuksien väärinkäytöstä tai käyttöoikeuksien poisto on palvelun ja yhteisön etujen mukaista.


4. Käyttäjätiedot
4.1 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää tai luovuttaa käyttäjätiedot suoramarkkinointitarkoituksiin, jos käyttäjä on tämän hyväksynyt.


5. Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen
5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tätä sopimusta ja hyväksyttää se käyttäjällä uudestaan ilmoittamatta etukäteen tulevasta muutoksesta.
5.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää käyttäjän ja palveluntarjoajan välinen sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli se liittyy yrityskauppaan, muihin palveluntarjoajan yritysjärjestelyihin, palvelun myyntiin tai palvelun tuottajan muutokseen.
5.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta ja käyttäjä tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.


6. Sopimuksen voimassaolo
6.1 Sopimus tulee voimaan käyttäjän lähettäessä rekisteröintilomakkeen tiedot. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.Odota hetki...